บริษัท เฟเวอร์ออล จำกัด จำน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ดีดี พลัส เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 แต่ความจริง
มีความเป็นมาที่ยาวนานกว่านั้น อาจต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ผู้ที่ศึกษาเรื่องข้าวกล้องเพาะงอกและทดลองการทำข้าวกล้องจนมี
คุณภาพและได้ประโยชน์สูงสุด คือ คุณบุญศรี ทับทิมไทย (ผู้ถือหุ้น) ซึ่งได้ศึกษาหาความรู้จากการปฏิบัติจริง และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ดั้งเดิม จากการทำข้าวกล้องงอกของญี่ปุ่นให้คำแนะนำจนได้ทดลองทำข้าวกล้องเพาะงอกในเชิงพาณิชย์ แต่ไม่ค่อยมีผู้สนใจมากนัก จำหน่ายเฉพาะ
คนรู้จักหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเท่านั้น

 

จนมาถึงปีพ.ศ. 2552 ข้าวกล้องเพาะงอกมีชื่อเสียงมาก แต่เนื่องจากการผลิตโดยวิธีดั้งเดิมของญี่ปุ่นนั้น
มีต้นทุนที่สูง ถึงแม้จะมีคุณภาพดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ ทำให้ข้าวกล้องเพาะงอกของเรา มียอดขายลดลง
คุณบุญศรี ทับทิมไทย จึงหันมาศึกษาถึงพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ แทนข้าวกล้องเพาะงอกที่มีมากมาย
ในท้องตลาด เช่น เห็ดหลินจือแดง, เห็ดเป๋าฮื้อสีทอง, ใบหม่อน และสมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย


แต่เมื่อย้อนกลับไปสอบถามเธออีกครั้งว่าจะไม่ทำข้าวกล้องเพาะงอกแล้วหรือ? คุณบุญศรี ทับทิมไทย ตอบอย่างเต็มปากเต็มคำว่า ไม่มีทางหยุดทำง่ายๆ เพราะข้าวกล้องเพาะงอกได้ช่วยให้เธอบรรเทาจากอาการเจ็บป่วยเมื่อปีพ.ศ. 2550 เนื่องจากเธอเป็นเนื้องอกที่ลำไส้ใหญ่ มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดมาแล้ว 3 ครั้งและปีพ.ศ. 2550 เป็นครั้งที่หนักที่สุด และเธอไม่คิดที่จะรักษาอีกแล้ว จนเธอได้เจอเพื่อนแนะนำให้เข้ารับการบำบัดทางใจและทางกายที่เสถียรธรรม จนเธอกลับมามีกำลังใจต่อสู้กับเนื้องอกอีกครั้ง โดย 2 ปีเต็มๆ ที่เธอไม่กินเนื้อสัตว์เลย กินแต่น้ำมะพร้าวและผลไม้ในช่วงแรก ต่อมาเริ่มทานน้ำข้าวกล้องเพาะงอกจนถึงปัจจุบัน (เธอเป็นผู้คิดค้นและทำข้าวกล้องงอกชนิดผงพร้อมชงเป็นเจ้าแรก) ถึงแม้เนื้องอกที่อยู่ในตัวเธอไม่หายไปแต่มันก็ไม่ออกมารบกวนทำให้ปวดท้อง หรือปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายอีก โดยเราเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกัน และต้องควบคุมมันได้โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่รับประทานเข้าไป สำคัญอย่างยิ่ง (You are what you eat) เธอกล่าว


ดังนั้น คงไม่ต้องบอกอีกครั้งว่าทาง บริษัท เฟเวอร์ออล จำกัด มีความชำนาญด้านข้าวกล้องเพาะงอก และสมุนไพรต่างๆ มากเพียงใด แต่นอกจากความชำนาญแล้วเรายังต้องเห็นความสำคัญของคุณภาพ และคุณประโยชน์ของสินค้าด้วย เราจึงพิถีพิถันกับวัตถุดิบทุกตัวที่เรานำมาใช้ผลิตสินค้าต่างๆ พร้อมทั้งมีการร่วมทำการวิจัยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ช่วยวิจัยด้านการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์บางตัวอีกด้วย

 

 

“คิดถึงสุขภาพที่ดี คิดถึง ดีดี พลัส”